Sarpa Samskara Online Booking

Sarpa Samskara Online Booking

ನಾಗದೇವತೆಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಆಶ್ಲೇಷಾ ಬಲಿ ಪೀಠಿಕೆ:

ನಾಗಾರಾಧನೆಯು ಜಗತ್ತಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನವಾದುದು. ನಾಗಾರಾಧನೆ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನತೆಯ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಈ ನಂಬಿಕೆಯು ಇಂದು ನಾಗರಿಕರೆನಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾವಂತರ ಮನೆ ಮನಗಳಲ್ಲೂ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿ ನಿಂತಿದೆ. ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಯಂದು ನಾಗದೇವತೆಗೆ ತನಿ ಹಾಕುವಲ್ಲಿಂದ, ತಂಬಿಲ ನೀಡುವಲ್ಲಿಂದ ತೊಡಗಿ ಅಷ್ಟ ಪವಿತ್ರ ನಾಗಮಂಡಲದಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆರಾಧನಾ ಕ್ರಮಗಳ ವರೆಗೆ ಅವರವರ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ನಾಗಾರಾಧನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾಗಾರಾಧನೆಯು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾಗ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ. ಆದರೆ ನಾಗಾರಾಧನೆಯ ಒಂದು ಅಂಗವಾದ ಆಶ್ಲೇಷಾ ಬಲಿ ಎಂಬುದು ನಾಗ ದೇವತೆಗೆ, ಸರ್ಪ ಸಂಕುಲಕ್ಕೆ ಮಾನವನಿಂದ ಒದಗಿದ ಹಾನಿಯ., ಅಪಚಾರದ ದೆಸೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಸರ್ಪ ಶಾಪದ ಪರಿಹಾರಾರ್ಥವಾಗಿ ನಡೆದು ಬಂದಿದೆ.

When all the planets come between Rahu and Ketu than Sarpa Dosha occurs. A person faces lots of hardships due to this dosha. By conducting this parihara all the negative effects are nullified.

When the 7 houses are empty without any planet in them and other planets are surrounded by planets Rahu and Ketu then it is known as Kala Sarpa Dosha. Many unusual and unexpected incidents happen in a person’s life like fertility problems, loss in business, family-related problems, etc.

Sarpa Samskara Online Booking is conducted by invoking Rahu and Ketu and chanting mantras to please the Graha and the homa is conducted as per the shastras and Vidhana.

If the person is having Kala Sarpa Dosha in his horoscope then this Sarpa Samskara Online Booking can be conducted on the date suitable as per the person’s Janma nakshatra or birth star.

Book Purohit for Sarpa Samskara Online Booking. All the Pooja things will be brought by Purohit. Famous Astrology Centre Purohits are well experienced and studied from Vedic Pathshala.

The result of the Sarpa samskara online booking in a person’s life is seen in many ways like delayed marriage, delayed issue, skin diseases, financial growth obstructed and some other diseases. So, this Sarpa samskara online booking puja is meant for all such problems which is addressed to calm down the effect of Rahu, Ketu and Kuja Grahas at a time.

Contact Now

Narayana Char

Call :‪+91 9845023385

Whatsapp:

Sarpa Samskara Pooja Online Booking

ಸರ್ಪ ಶಾಪ ಬರುವುದು ಹೇಗೆ?
ನಾಗ ದೇವತೆಗೆ ಹಾನಿಯುಂಟಾಗುವ, ಅಪಚಾರ ತರುವ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಹಲವು. ಈ ಜನ್ಮದ, ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ, ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರಗಳ ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ವಿವಿಧ ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು, ಮಾತು, ಶರೀರ, ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಿಂದ, ಶರೀರದ ಅಂಗಾಂಗಗಳಿಂದ, ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ, ತಿಳಿದೋ, ತಿಳಿಯದೆಯೋ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಆತನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಯಾ ಪೂರ್ವಜರಿಂದ ನಡೆದ ಸರ್ಪವಧೆ, ದಂಡದಿಂದ ಹೊಡೆಯುವಿಕೆ, ಹುತ್ತಗಳ ಅಗೆತ, ವೃಕ್ಷನಾಶ ಅಥವಾ ಇಂತಹ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಸರ್ಪಶಾಪ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ತನ್ಮೂಲಕ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬಂಜೆತನ, ಸಂತತಿ ನಾಶ, ಕುಷ್ಠಾದಿ ಮಹಾರೋಗಗಳೂ ಇನ್ನಿತರ ಭಯಂಕರ ಆಪತ್ತುಗಳೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಆಶ್ಲೇಷಾ ಬಲಿ ವಿಧಾನದ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಪಗಳ ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ನಾಶವೂ ಇಂತಹ ಅಕೃತ್ಯಗಳ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಕನಿಗೆ ತಿಳಿಯದೆಯೇ ಇಂತಹ ಹಾನಿಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಕೃಷಿಕರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾಗದೇವತೆಯ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಮಸ್ತ ಸರ್ಪದೋಷ, ಸರ್ಪ ಶಾಪಗಳ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಪರಿಹಾರಾರ್ಥವಾಗಿ, ಸಕಲೈಶ್ವರ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಆಶ್ಲೇಷಾ ಬಲಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

All the planets come between Rahu and Ketu than Sarpa Dosha occurs. A person faces lots of hardships due to this dosha. By conducting this parihara all the negative effects are nullified.

The 7 houses are empty without any planet in them and other planets are surrounded by planets Rahu and Ketu then it is known as Kala Sarpa Dosha. Many unusual and unexpected incidents happen in a person’s life like fertility problems, loss in business, family-related problems, etc.

Sarpa samskara pooja online booking is conducted by invoking Rahu and Ketu and chanting mantras to please the Graha and the homa is conducted as per the shastras and Vidhana.

If the person is having Kala Sarpa Dosha in his horoscope then this Sarpa samskara pooja online booking can be conducted on the date suitable as per the person’s Janma nakshatra or birth star.

Book Purohit for Sarpa samskara pooja online booking. All the Pooja things will be brought by Purohit. Famous Astrology Centre Purohits are well experienced and studied from Vedic Pathshala.

The result of the Sarpa samskara pooja online booking in a person’s life is seen in many ways like delayed marriage, delayed issue, skin diseases, financial growth obstructed and some other diseases. So, this Sarpa samskara pooja online booking puja is meant for all such problems which is addressed to calm down the effect of Rahu, Ketu and Kuja Grahas at a time.

Contact Now

Narayana Char

Call :‪+91 9845023385

Whatsapp:

Service Provided

Love Problem Solution

Business Problem

Get Your Love Back

Career Problem

Education Problem

Gemmology

Money Problem

Children’s Problem

Health issue Problem

palm

Palm Reading

Relationship Problem

Face Reading

Marriage Problem

Court Case Problem

Family Problem

Husband wife Problem