01/08/2022 ಸೋಮವಾರ ದಿಂದ 31/08/2022 ಬುಧವಾರದ ತಿಂಗಳ ಭವಿಷ್ಯತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಿಂದ ಎರಡನೇ ವಾರದವರೆಗಿನ ಸಮಯವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಶುಭಕರವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಮಂಗಳಕರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಉದ್ಯೋಗ ಅರಸಿ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ...

read more