01/09/2023 ಮಂಗಳವಾರ ದಿಂದ 31/09/2023 ಗುರುವಾರದ ತಿಂಗಳ ಭವಿಷ್ಯಈ ತಿಂಗಳು ಈ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಸಮಯ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿದರೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ನೀವು ಉತ್ತಮ...

read more