20/06/2021 ಭಾನುವಾರ ದಿಂದ 26/06/2021 ಶನಿವಾರದ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚುವ ಮೊದಲು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಗಂಟಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ...

read more